Up

Dokumenti Centra

Ostalo (24)
EJTN (3)
Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji sa sistematizacijom radnih mjesta
Lista edukatora Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Feceraciji BiH
POČETNA OBUKA I STRUČNO USAVRŠAVANJE SUDIJA I TUŽILACA - SREDNJOROČNA STRATEGIJA ZA PERIOD 2017.-2020. GODINE
Pravilnik o programskoj saradnji sa međunarodnim organizacijama
Odluka o izmjenama i dopunama Zakona o Centru
Ukaz o proglašenju zakona o CEST F BiH
Ukaz o proglašenju zakona o izmjenama i dopunama zakona o CESTFBiH
Uputstvo o pristupu informacijama
Zahtjev za pristup informacijama
Odluka o izmjeni i dopuni statuta CEST F BiH
Srednjoročna strategija za period 2012 - 2015 godina
Vocič za pristup informacijama
 
 
Powered by Phoca Download

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top