Up

Dokumenti Centra

Ostalo (14)
Pravilnik o edukatorima decembar 2017
POČETNA OBUKA I STRUČNO USAVRŠAVANJE SUDIJA I TUŽILACA - SREDNJOROČNA STRATEGIJA ZA PERIOD 2017.-2020. GODINE
Revidirana lista edukatora Centra za edukaciju sudija i tužilaca u F BiH
Pravilnik o programskoj saradnji sa međunarodnim organizacijama
Odluka o izmjenama i dopunama Zakona o Centru
Ukaz o proglašenju zakona o CEST F BiH
Ukaz o proglašenju zakona o izmjenama i dopunama zakona o CESTFBiH
Uputstvo o pristupu informacijama
Zahtjev za pristup informacijama
Odluka o izmjeni i dopuni statuta CEST F BiH
Lista edukatora CEST F BiH
Srednjoročna strategija za period 2012 - 2015 godina
Vocič za pristup informacijama
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru, pravima i obavezama edukatora Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine
 
 
Powered by Phoca Download

Konkurs za izbor i imenovanje edukatora Centra

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2018.godinu

Prijava

Go to top