Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu je, putem ureda američkog Ministarstva pravde za razvoj, pomoć i obuku tužilaštava u prekomorskim zemljama (OPDAT), u saradnji sa centrima za edukaciju sudija i tužilaca, organizovala seminar “Zastupanje optužnice”. Seminar je trajao četiri dana, a održao se 25., 26., 27. i 28. 10. 2016. godine.

Seminar je realizovan u okviru implementacije programa stručnog usavršavanja cest-ova za 2016. godinu.

 

 

Seminar su pozdravnim govorom otvorili: gospodin James A. Walsh, Zamjenik pomoćnika Državnog sekretara Biro za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona; gospođa Laura Neubauer, Rezidentna pravna savjetnica u OPDAT-u  i gospodin Arben Murtezić, Direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca u F BiH.

Izlaganja su bila interaktivnog karaktera i obuhvatila su i praktični dio seminara. Gospođa Neubauer je moderirala obuku.

 

 

Izlagači na seminaru su bili: gospodin Branko Perić, sudija Suda Bosne i Hercegovine; gospođa Diana Kajmaković, tužiteljica Tužilaštva Bosne i Hercegovine; gospođa Laura Neubauer; gospođa Taryn Merkl, tužiteljica u Uredu Državnog tužioca za Istočni Distrikt New York-a; gospođa Advija Hajdo-Balta, tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Sarajevo i gospođa Hana Vranješević, tužiteljica Okružnog tužilaštva Banja Luka.

Na seminaru su prisustvovali tužioci Tužilaštva Bosne i Hercegovine, tužioci kantonalnih i okružnih tužilaštava i tužioci Javnog tužilaštva Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Seminar se održao u hotelu “Bristol”, u Sarajevu.

Program je finansiralo U.S. Department of State (INL/EUR/ACE).

Na kraju četvrtog radnog dana, učesnicima seminara su svečano dodijeljeni certifikati.

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top