Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH (CEST FBiH), u saradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Međunarodnim forumom solidarnosti „EMMAUS“, organizovao je, 5.12.2016.godine, seminar za sudije i tužioce iz BiH na temu: „Trgovina ljudima u svrhe radne eksploatacije“

U uvodnom dijelu, učesnicima seminara su se obratili  Arben Murtezić, direktor CEST FBiH i vršiteljica dužnosti zamjenika direktora za ljudsku dimenziju Misije OSCE-a u BiH, Jasna Dobricik.  U tematskom dijelu seminara izlagači su bili:  Ljiljana Filipović, sutkinja Vrhovnog suda FBiH, Sena Uzunović, tužiteljica Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Kees Klomp, sudija Žalbenog suda u Haagu, Sadika fatić, tužiteljica Tužilaštva Brčko distrikta BiH i Dragan Aćić, sudija Okružnog suda u Banjaluci.

Svi učesnici i edukatori su se saglasili u zaključku da samo edukovano pravosuđe i nosioci pravosudnih funkcija mogu odgovoriti zahtjevima procesuiranja ovako kompleksnih krivičnih djela. 

Seminar je dio regionalnog projekta pod nazivom: „Povećanje ekspertize pravosudnih institucija o trgovini ljudima u Albaniji i Bosni i Hercegovini: Tretman žrtava i žrtava svjedoka trgovine ljudima“ koji ima za cilj ojačati kapacitete navedenih zemalja u oblastima istraga, gonjenja i suđenja u predmetima trgovine ljudima u skladu sa važećim standardima u EU.

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top