Druga konferencija Mreže pravnih naučnika Centralne i Istočne Evrope (CEENELS) je održana u Krakowu (Poljska), u periodu 07/08. 01. 2017. godine. 

Tema ovogodišnje CEENELS-ove konferencije je bila: „Nelako naslijeđe: ostaci socijalističkog pravnog i politološkog promišljanja u Centralnoj i Istočnoj Evropi“. 

Domaćin konferencije je bio Odsjek za historiju političke  i pravne misli Jagiellonian Unierziteta u Krakowu, u saradnji sa Centrom za pravnu edukaciju i društvenu teoriju Univerziteta u Wroclawu. 

 

 

Na konferenciji je prezentirano nekoliko tema iz brojnih uglova, uključujući studije slučaja iz privatnog prava, ustavnog prava, upravnog prava i krivičnog prava, kao i radovi koji u fokusu imaju teoriju (pravnu, politološku, sociološku) pravne edukacije i pravne profesije.

 

 

Na ovoj konferenciji je učestovao i stručnjak Centra za edukaciju sudija i tužilaca u F BiH, gosp. Dr. sci. iur. Davor Trlin, sa izlaganjem na temu: „Ustavnopravni eksperiment samoupravljanja-šta je ostalo od njega u post-socijalističkim normativnim rješenjima i praksi?“. 

Dnevni red konferencije možete pronaći ovdje.

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top