Na petnaestom, jubilarnom, Međunarodnom savjetovanju „Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“, koje je održano u Neumu, od 16.-18. juna 2017. godine, Centru za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH uručena je Zahvalnica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Dugodišnja uspješna saradnja  i podrška u organizaciji  Međunarodnog savjetovanja „Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“, rezultirali su efikasnim spojem akademske zajednice i pravosuđa Bosne i Hercegovine u građanskoj oblasti.

Zahvalnicu je ispred organizatora, Pravnog fakulteta, uručila dekanesa, g-đa Vesna Kazazić, a ispred Centra primila g-đa Adela Čomić.
Drugog dana Savjetovanja, g-đa Čomić je izlagala u radu  okruglog stola „ Efikasnost mehanizama zaštite u slučaju diskriminacije“, te je Centar i na ovaj način doprinio uspješnosti Savjetovanja. 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top