PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU, NJEMAČKA FONDACIJA ZA MEĐUNARODNU PRAVNU SARADNJU/IRZ 

7. MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP DANI PORODIČNOG PRAVA
„Zaštita prava čovjeka kao pokretač razvoja porodičnog prava“

Mostar, 26. i 27. septembar 2019. godine

7. međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava je nastavak saradnje između akademske zajednice i pravnih praktičara, uspostavljene na prethodnih šest naučnih skupova, i međusobne saradnje između pravnih, ali i drugih fakulteta u zemlji i inostranstvu. Program naučnog skupa slijedi utvrđeni koncept kombinacije predstavljanja najnovijih naučnih i praktičnih spoznaja, interaktivne diskusije i drugih oblika razmjene iskustava.


Centralna tema ovogodišnjeg Skupa je „Zaštita prava čovjeka kao pokretač razvoja porodičnog prava“. Pojava ideologije prava čovjeka je novijeg datuma i od svog nastanka bila je potpuno strana porodičnom pravu. U prvim deklaracijama o pravima čovjeka uglavnom su se štitila politička prava u odnosu na državni autoritet. Evolucija statusa žene i djece tokom XIX i u prvoj polovini XX stoljeća nije bila posljedica afirmacije prava čoveka  već, prije svega, promjena u sferi proizvodnih odnosa. Afirmacija prava čovjeka u oblasti porodičnog prava  je savremeni trend, pa se može reći da danas predstavlja  jedan od glavnih pokretača njegovog razvoja. Lica koja čine porodicu dobijaju prava koja ih štite više nego grupu kojoj pripadaju. Tako bračni/vanbračni partneri postaju zaštićeni međusobno, a djeca prema svojim roditeljima. Paradoksalno je dakle, da pozivanje na prava čovjeka stvara potencijalni konflikt. U tom smislu poseban je izazov razmotriti i prosuditi da li uvođenje individue u centar društvenih i porodičnih odnosa može ugroziti porodicu pomjerajući je iz središta političkog, socijalnog i ekonomskog poretka, gdje se do skoro nalazila. Stoga se nadamo će radovi koji budu prezentovani na Skupu utvrditi, koliko je to moguće, doprinos ideologije prava čovjeka u razvoju porodičnog prava.

Pozivamo Vas da putem e-maila: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. prijavite svoje učešće u radu Skupa, najkasnije do 10. maja 2019. godine uz dostavljanje naslova i sažetka rada. Napominjemo da će učesnici Skupa biti obavezni predati radove najkasnije do 5. jula 2019. godine. Radovi koji budu prihvaćeni objavit će se u Zborniku radova sa naučnog skupa.


Budući da će Zbornik radova biti štampan prije održavanja Skupa, molimo sve zainteresovane učesnike da obrate pažnju na sljedeće značajne datume:
- prijava sažetka: 10. maj 2019. 
- obavijest o prihvatanju sažetka: 15. maj 2019. 
- prijava kompletnog rada: 05. juli 2019. 

Troškove smještaja i ugostiteljske usluge tokom trajanja Skupa za sve učesnike snose organizatori. Putne troškove snose referenti.
Nadamo se da ćete prihvatiti poziv i svojim učešćem doprinijeti uspješnom radu Skupa.
Srdačno Vas pozdravljamo,
Organizacioni odbor

 

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top