THEMIS takmičenje u organizaciji Evropske mreže za edukaciju pravosuđa „EJTN“ je veoma strogo takmičenje, sa propisanim pravilima, koje se odnosi na konkretne teme i organizuje za stručne saradnike/savjetnike koji su zaposleni u pravosudnim institucijama. Takmičenje za cilj ima razvijanje naprednih vještina rada u timovima, kao i razvijanje kritičkog razmišljanja, sa primjerima konkretnih slučajeva koji se odnose na pravosuđe.

 

Po prvi put jedan tim iz Bosne i Hercegovine učestvovao je na THEMIS takmičenju koje je održano u Solunu, Grčka, u periodu od 07.-09. maja 2019. godine. Tim koji su činili Azra Ćurić (stručni saradnik u Sudu BiH), Darko Soldat (stručni saradnik u Tužilaštvu BiH) i Boris Cvitanović (stručni saradnik u Općinskom sudu u Travniku), uz mentora sudiju Vrhovnog suda FBiH, Slavicu Čindrak, na takmičenju se predstavio sa temom: „Izazovi primjene Haške Konvencije iz 1980. godine u Bosni i Hercegovini i pitanje uobičajenog boravišta djeteta“, te ostvario zapažen nastup.

 


Članovima THEMIS tima čestitamo i vjerujemo da će iskustvo stečeno na ovom takmičenju, prenijeti svojim kolegama koji će uz podršku Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH, naredne godine sa kolegama iz pravosudnih sistema iz cijele Evrope, učestvovati na ovom prestižnom takmičenju.

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top