U Budvi (Crna Gora) na dane 13. i 14. juni 2019.godine, održana je posljednja u nizu regionalnih radionica za predstavnike pravosuđa, čime je službeno okončan i Projekat koji je finansiran od Vlade Kraljevine Holandije kroz MATRA Projekat.

Radionici na temu“ Zahtijevanje i izvršavanje stranih sudskih odluka u krivičnim predmetima u BiH,  R. Srbiji i Crnoj Gori, prisustvovali su predsjednici sudova, kao i sudije iz triju zemalja, a izlagači su bili : g-đa Biljana Sinanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda R. Srbije, Radule Kojović, sudija Vrhovnog suda Crne Gore i prof.dr. Haris Halilović, vanredni profesor na predmetu Krivično procesno pravo na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu.

Prvog dana, učesnicima su se obratili predstavnici institucija za edukaciju pravosuđa: g-đa Senka Danilović, predsjednica Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Crne Gore, g-din Arben Murtezić i g-din Tomislav Čavić, direktori  Centara  edukaciju sudija i (javnih) tužilaca u FBiH i RS te g-din Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije Republike Srbije. Osim izraženog zadovoljstva rezultatima Projekta, naglašeno je da je jačanje saradnje i zajednička evropska budućnost naših zemalja, jedna od ključnih potreba u edukaciji pravosuđa i jasno opredjeljenje u budućnosti.

U izlaganjima izlagača i učesnika, istaknuta je dobra dosadašnja saradnja te razgovarano o nedostacima aktuelnih bilateralnih i multilateralnih ugovora o međunarodnoj pravnoj pomoći i načinima njihovog prevazilaženja.

Centar kao nosilac Projekta, zajedno sa partnerskim institucijama za edukaciju pravosuđa izražava Kraljevini Holandiji izuzetnu zahvalnost za podršku.

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top