Dana 18./19. 06. 2019. godine u sali hotela “Novotel-Bristol” u Sarajevu održan je seminar o vještinama pisanja tužilačkih akata i sudskih odluka. Seminar je organiziralo Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država / OPDAT, u sklopu implementacije Programa stručnog usavršavanja za 2019. godinu, a saorganizatori su bila oba entitetska centra za edukaciju sudija i tužilaca.

Prvi dan edukatori su bili praktičari: gosp. Suada Salkić, tužiteljica Federalnog tužilaštva F BiH, gosp. Diana Kajmaković, tužiteljica Tužilaštva Bosne i Hercegovine, te gosp. Slavko Marić, sudija Vrhovnog suda F BiH.

Drugi dan je bio posvećen osvrtu iz akademske zajednice . Edukatori su bili profesori krivičnog procesnog prava iz BiH, gosp. Prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić, profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te gosp. Prof. dr. Haris Halilović, profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.

Seminar je moderirao Dr. sci. iur. Davor Trlin, viši stručni saradnik u JU CEST F BiH.

 

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top