Najava aktivnosti:

 

XII STRUČNO  SAVJETOVANJE TUŽILACA U BOSNI I HERCEGOVINI

 od  07. do  09. oktobra 2019. godine Hotel „Sunce“ Neum

 

Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i Republike Srpske, te uz podršku EU4Justice Project- GIP “Justice Coopération Internationale”, Misije OSCE u BiH, UNICEF-a, Međunarodnog foruma solidarnosti „EMMAUS“, Centra za istraživanje kriminaliteta (CPRC), Atlantskom inicijativom u BiH i drugih partnera, organizuje XII Stručno savjetovanje tužilaca u BiH, koje će se održati od 07. do 09. oktobra  2019. godine,  u hotelu „Sunce “ u Neumu.

Savjetovanje će se i ove godine odvijati po specifičnim oblastima kriminaliteta odnosno u pet panela (korupcija, privredni i organizovani  kriminal, ratni zločini, trgovina ljudima/nasilje nad ženama i djecom u digitalnom okruženju, djeca i maloljetnici u krivičnom postupku, modaliteti i prevencija zloupotrebe migracije i azila. Broj učesnika je ograničen na maksimalno 10 tužilaca po Tužilaštvu.

Prijavu za sudjelovanje tužilaca na XII Stručnom savjetovanju tužilaca u BiH je potrebno dostaviti do 15., a najkasnije do 26. jula 2019. godine, radi nastavka planiranih aktivnosti, na adresu:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.   .

Obzirom da je XII Savjetovanje tužilaca uvršteno u Program početne obuke i program stručnog usavršavanja sudija i tužilaca za 2019. godinu CEST F BIH, prisustvo Savjetovanju nosilaca pravosudnih funkcija, za koje Centri vodi službenu evidenciju u bazi podataka,  priznaće se u minimum obavezne obuke za 2019. godinu u trajanju od 2 /dva/ dana  na osnovu Odluke Upravnog odbora CEST F BIH o priznavanju broja dana obavezne obuke učesnicima savjetovanja (Odluka broj.01-38-173-09/19 od 25.03.2019. godine).

Molimo da sve organizacione poslove u vezi Vašeg učešća na Savjetovanju učinite na vrijeme, a u slučaju bilo kakve pomoći, da se obratite Centru za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. .

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top