Šef Misije OSCE u BiH, Nj.E. Bruce G. Berton u oproštajnoj posjeti Centru za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH 22. avgusta 2019. godine

Šef Misije OSCE-a u BiH, Nj.E. ambasador Bruce G. Berton posjetio je danas Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH, gdje se sastao se sa direktorom Centra, dr.sc. Arbenom Murtezićem.

Bila je ovo oproštajna posjeta ambasadora Bertona Centru, prilikom koje se direktor Murtezić zahvalio na podršci koju Misija OSCE-a u BiH godinama kontinuirano pruža Centru za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, te koja je posebno intenzivirana pod vodstvom ambasadora Bertona.

Zbog navedenog, direktor Murtezić uručio je Ambasadoru posebnu zahvalnicu i naglasio: „...vjerujem da će Vaša podrška nezavisnosti pravosuđa u Bosni i Hercegovini ostati kao ostavština svima koji će i dalje raditi na osiguranju nezavisnog, nepristrasnog i profesionalnog pravosuđa. Saradnja sa OSCE će se svakako nastaviti.“.

 

Ambasador Berton je istakao nezamjenjivu ulogu Centra FBiH i Centra RS u izgradnji kapaciteta pravosuđa u Bosni i Hercegovini, te se zahvalio na dosadašnjoj izuzetnoj saradnji. 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top