7. MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP DANI PORODIČNOG PRAVA

 

„Zaštita prava čovjeka kao pokretač razvoja porodičnog prava“

 Mostar,  26. i 27. 09. godine,

   

 Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru - sala za simulovano suđenje Pravnog fakulteta

 Mostar, Univerzitetski kampus bb,

 

Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, u saradnji sa Njemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju/IRZ i saradnjom sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca F BiH, organizuje  Međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava na temu „ Zaštita prava čovjeka kao pokretač razvoja porodičnog prava“.

Naučni skup će se održati u Mostaru, na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru - sala za simulovano suđenje Pravnog fakulteta  sa početkom 26. septembra/rujna 2019. godine u 14:30 časova.

Prisustvo učesnicima nije ograničeno kotizacijom, pristup je slobodan, učesnicima nije obezbjeđen smještaj od strane organizatora.

 

Program naučnog skupa možete pogledati ovdje: Program

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top