Delegacija Biroa za međunarodna pitanja narkotika i provođenje zakona (INL - Bureau of International Narcotics & Law Enforcement Affairs)  koju je predvodio Jorgan K. Andrews, zamjenik pomoćnika državnog sekretara za vanjske poslove SAD-a je posjetila Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH.

Direktor Centra je delegaciju ukratko upoznao sa sistemom i načinom organizovanja i realizacije obuka za nosioce pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini, te iskazao zahvalnost na onome što je Vlada SAD do sada uradila za Centar.

Gospodin Andrews je izrazio zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom, te iskazao spremnost za daljnju podršku u radu, kako Centru u FBiH, tako i Centru u RS.   

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top