Više od 20 sudija i tužilaca okupilo se na seminaru koji je u fokusu imao krivičnopravne aspekte stranih terorističkih boraca, a koji je okončan danas. Dvodnevni seminar organizovao je JU CEST F BiH, uz finansijsku, tehničku i stručnu podršku Programa za razvoj, pomoć i edukaciju tužilaštvima u inostranstvu (US DoJ/OPDAT) Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država. Seminar je izveden na osnovu modela obuke sačinjenog na osnovu regionalnog  edukativnog modula o stranim terorističkim borcima, kojeg je producirao UNODC 2016., sa dopunjenim izdanjem 2017. godine.

Učesnicima su se uvodno obratili: gosp. Dr. sci. iur. Davor Trlin, stručni savjetnik u JU CEST F BiH i gosp. Jared Kimball, regionalni pravni savjetnik za borbu protiv terorizma Ministarstva pravosuđa SAD. Glavna tema seminara bile su krivičnoprocesni aspekti fenomena stranih terorističkih boraca koji pruža uvid u efikasnu prevenciju i procesuiranje terorizma, sa naglaskom na poštivanje važećih međunarodnih i domaćih propisa. Eksperti iz oblasti krivičnog prava govorili su o dobrim praksama u borbi protiv terorizma razvijenim u BiH i Sjedinjenim Američkim Državama. Uz krivičnoprocesne obrađene su, u mjeri u kojoj je potrebno, i određene (srodne) teme iz krivičnog materijalnog prava (krivična djela terorizma, govora mržnje i zločina iz mržnje).

Seminar je takođe sadržavao i socio-politički osvrt kojeg je sačinio Prof. dr. Vlado Azinović, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Profesor Azinović je bio prvi predavač na seminaru govorio je na temu: “Nasilni ekstremizam i radikalizacija”. 

Prvog. dana predavač je bio gosp. Dubravko Čampara, tužilac Tužilaštva BiH, koji je govorio o dosadašnjim iskustvima i očekivanjima istraga i procesuiranja krivičnih djela u vezi s borcima u strabim paravojnim formacijama, a drugi dan je izlaganja imao gosp. Ćazim Hasanspahić, tužilac Tužilaštva BiH, koji je govorio o pripremi optužnice za krivična djela u vezi s borcima u stranim paravojnim formacijama i izvođenju dokaza pred sudom, sa posebnim osvrtom na dokaze pribavljene putem međunarodne pravne pomoći i dokaze sa ratišta pribavljene putem međuagencijske saradnje. Oba dana je gosp. Kimball sačinio paralelu sa sistemom i praksom borbe protiv terorizma u Sjedinjenim Američkim Državama, te sa učesnicima i edukatorima podijelio svoja iskustva.

Oba dana su učesnici razgovarali i o efikasnoj koordinaciji između domaćih nadležnih agencija i važnosti međunarodne saradnje, posebno kada se konkretno suočavaju sa terorizmom. Seminar je ocijenjen visokom prosječnom ocjenom. 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top