U skladu sa zaključkom donesenim tokom konsultacija premijera i zamjenika premijera Federacije BiH, 4. sastanku Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost koji je održan u Briselu 05.- 06. decembra 2019. godine, kao član delegacije ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, prisustvovao je direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH, dr.sc. Arben Murtezić.

Na sastanku je gosp. Reinhard Priebe predstavio Evropskoj komisiji, državama članicama EU i vlastima Bosne i Hercegovine Izvještaj grupe eksperata o pitanjima vladavine prava u Bosni i Hercegovini, nakon čega je uslijedio razgovor o nalazima i ispunjavanju preporuka ovog Izvještaja.

Tokom sastanka razgovarano je o temama koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu i njen put ka EU, a jedno od najvažnijih pitanja bilo je i funkcionisanje pravosuđa gdje se razgovaralo o nacrtima zakona o VSTV BiH, sudovima u BiH, strategiji sektora pravde, smanjenju broja neriješenih sudskih predmeta, obuci nosilaca pravosudnih funkcija u BiH idr.

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top