NOVA PUBLIKACIJA

ZBORNIK RADOVA TREĆE GODIŠNJE KONFERENCIJE PRAVOSUDNOG FORUMA ZA BOSNU I HERCEGOVINU  „PRAVO NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU“

u izdanju i saradnji Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Aire Centra

Treća godišnja konferencija Pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu u organizaciji Ustavog suda Bosne i Hercegovine i  AIRE Centra, namjenjena sudijama najviših sudova u Bosni i Hercegovini o temi „Pravo na suđenje u razumnom roku“, održana je od 15. do 18. novembra 2019. godine na Jahorini.

Na Konferenciji je učestvovalo više od 70 eminentnih učesnika: sudija Evropskogsuda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine Faris Vehabović, lord Robert Reed,potpredsjednik Vrhovnog suda Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Irske, predsjednici, odnosno predstavnici ustavnih i najviših redovnih sudova iz BiH (Sud BiH, vrhovni sudovi entiteta, Apelacioni sud Brčko distrikta BiH), Visokog sudskog I tužilačkog vijeća BiH, ministri i drugi predstavnici ministarstava pravde BiH i entiteta, te predstavnici jednog broja međunarodnih organizacija i drugi istaknuti pravnici.

Pravo na suđenje u razumnom roku obuhvaćeno je pravom na pravično suđenje u građanskim i krivičnim stvarima iz člana II/3.e) Ustava BiH i člana 6. EKLJP. 

Konferencija je temom i pristupom koje je odabrala primarno bila usmjerena na to kako putem već izgrađenih standarda Evropskog suda za ljudska prava i prakse u Bosni i Hercegovini unaprijediti stanje u ovoj oblasti. 

Zapažene referate i poglede na stanje i osvrt na širi aspekt unapređenja vladavine prava i ostvarivanja principa pravne države, prezentirali su: Faris Vehabović, sudija ESLJP iz BiH, Andrej Auersperger Matić, član Pravne službe Evropskog parlamenta (EP), Mato Tadić, potpredsjednik Ustavnog suda BiH, Jadranka Stanišić, VSTVBiH, sutkinja Vrhovnog suda Republike Srpske, Emira Hodžić, registrar Suda BiH, Strahinja Ćurković, sudija Vrhovnog suda Republike Srpske, Dragana Tešić, sutkinja Apelacionog suda Brčko distrikta BiH, Božidarka Dodik, sutkinja Vrhovnog suda Federacije BiH, i Dragoljub Reljić, savjetnik za ustavnopravna pitanja u Predsjedništvu BiH. Lord Reed, zamjenik predsjednika Vrhovnog suda Velike Britanije. 

Zbornik sadrži sve izložene referate a možete ga preuzeti OVDJE.

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top