U trenutnim specifičnim uslovima života i rada, a u skladu sa mjerama Vlade Federacije Bosne I Hercegovine za suzbijanje širenja pandemije COVID-a 19, Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine je intenzivirao rad na iznalaženju odgovarajućih rješenja  za osiguranje efikasnosti i kontinuiteta u radu i izvršavanju svoje značajne i nezamjenjive uloge stalnog unaprijeđivanja profesionalnosti nosilaca pravosudnih funkcija i jačanja pravosuđa koje se može nositi sa standardima i izazovima EU.

Pored online modula obuke za tužioce, novoimenovane tužioce i stručne saradnike tužilaštava postavljenih na distance learning platformi Centra, zainteresiranim učesnicima tokom mjeseca aprila i maja je omogućeno i praćenje online obuka u realnom vremenu putem video komunikacijskih platformi i aplikacija Cisco Webex i Zoom. 

 

 

Nosiocima pravosudnih funkcija, kao i ostalim zainteresiranim učesnicima u pravosudnom sistemu, do sada su na ovaj način na raspolaganje ponuđene online obuke iz nekoliko različith oblasti prava. Većinu ovih aktivnosti, Centar za edukaciju sudija i tužilaca u F BiH je realizovao u okviru zajedničkih aktivnosti sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj, te drugim domaćim i stranim organizacijama i projektima.

Tako je u saradnji sa Atlantskom inicijativom, a u okviru Programa početne obuke i stručnog usavršavanja za 2020. godinu, 10. aprila putem web aplikacije Zoom održan seminar za sudije i tužioce koji se bave krivičnim predmetima na temu "Analiza pravosudne prakse – krivično djelo silovanja" gdje su edukatorice bile sutkinja Suda BiH, Lejla Konjić-Dragović, i Mirela Mujagić, psiholog sa Kantonalnog suda u Bihaću.

Naredni seminar koji je uslijedio je održan 29. aprila, putem web platforme – Cisco Webex aplikacije, a objedinio je dvije teme: “Praksa Vrhovnog suda i kantonalnih sudova iz građanske oblasti i Aktuelna pitanja iz radnog spora”, a voditelj obuke je bio sudija Kantonalnog suda u Zenici, mr. sci. Adnan Baručija.

 

 

Nakon ove obuke, entiteski Centri za edukaciju sudija i tužilaca, u saradnji s Vijećem Evrope, kancelarija u BiH, u okviru projekta "Inicijativa za pravnu sigurnost i efikasno pravosuđe u Bosni i Hercegovini”, realizovali su online seminar na temu “Vještina pisanja presude u krivičnim stvarima sa fokusom na obrazloženje”. Seminar je održan 7. i 8. maja, također putem aplikacije Cisco Webex, a edukatori su bili , sudije Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, dr. Ljiljana Filipović i gosp. Emir Neradin.

Zatim je uslijedila još jedna zajednička aktivnost entitetskih  Centara za edukaciju sudija i tužilaca i Svjetske banke, u okviru implementacije Projekta unapređenja poslovne klime kroz brže rješavanje privrednih sporova u BiH, koji Svjetska banka provodi u saradnji s Visokim sudskim i tužilačkim vijeće Bosne i Hercegovine, uz financijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, na temu “Priprema za postupanje u parničnom postupku”.

 

 

Ova obuka je sastavni dio programa stručnih usavršavanja CEST-ova za 2020. godinu, a  organizovana je u formi online obuke, putem platforme Cisco Webex. U uvodnom obraćanju učesnicima, više detalja o projektu dala je gosp. Zuhra Osmanović-Pašić, ko-vođa projektnog tima. Obuka je započela prikazom pripreme za postupanje u parničnom postupku u praksi austrijskih sudova, koji je sačinila gosp. Bojana Vareškić, advokat u Beču, adv. kancelarija Schönherr Rechtsanwälte GmbH. Osvrt na sporna pitanja u bosanskohercegovačkih sudova, dala je gosp. Minela Šehović, advokatica iz Sarajeva. O preporukama za unapređenje pripremanja glavne rasprave u parničnom postupku govorio je gosp. mr. sci. Adnan Baručija, sudija Kantonalnog suda u Zenici. Moderator radnog dijela i diskusije bila je konsultantica na Projektu gosp. doc. dr. Branka Babović, docentica Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Posljednja u nizu realizovanih zajedničkih aktivnosti na temu “Izdržavanje djece“ je realizovana 14. maja putem Zoom aplikacije a u okviru Programa specijalističke obuke za maloljetničko pravosuđe i u saradnji sa UNICEF-om , a namijenjena je svim sudijama i tužiocima koji u svom radu primjenjuju Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku .

 

 

U narednom periodu, u mjesecu maju je planirana realizacija još nekoliko edukativnih aktivnosti, odnosno online obuka kako slijedi: "Vještine pisanja i obrazloženja presude u parničnom postupku" - 18. i 19. maj, "Seksualno uznemiravanje - zakonska rješenja i pravosudni okvir" - 22. maj, “Zakonitost dokaza - 28. maj”, te online obuka “Komunikacija u kriznim situacijama”, 3. i 4. juna. 

Obavještenja  o  realizaciji online seminara učesnicima stižu na službeni e-mail, nakon čega slijedi prijava učestvovanja, zatim  poziv sa svim uputama kako i na koji način pristupiti  željenom online seminaru.

Dosadašnja iskustva su pokazala da je način realizacije vrlo jednostavan, posebno za učesnike koji rade od kuće, kao i da se ovim načinom edukacije mogu realizirati i obraditi značajne teme iz programa stručnog usavršavanja, te korisno iskoristiti vrijeme u edukativne svrhe, razmjenu iskustava i aktuelnosti u praksi sa ostalim kolegama unutar pravosudne zajednice.

 

 

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top