Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine je dana 14. i 15. decembra, 2020. godine u saradnji sa Vijećem Evrope održalo dvodnevnu edukaciju u okviru implementacije projekta JUFREX II na temu „Primjena zakona o zaštiti od klevete“, iz oblasti građanskog prava gdje su ciljana grupa bili sudije, kao druga grupa učesnika u ovoj godini.

Ovom seminaru je prisustvovalo 14 sudija iz Federacije Bosne i Hercegovine, gdje su seminar pratili i advokati iz Advokatske komore FBiH, stručni saradnici Općinskih sudova iz Federacije kao i zaposlenici stručne službe Ustavnog suda BiH te predstavnik Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH. Edukatori prvog dana seminara su bili g-đa Zvjezdana Antonović, sudija suda BiH i g-din Amir Kapetanović, sudija suda BiH. Drugi dan seminara edukatori su bili g-din dr.sc. Muhamed Cimirotić, sudija Kantonalnog suda Bihać i g-din mr.sc. Adnan Baručija, sudija Kantonalnog suda Zenica.

 

 

 

Seminar je otvorila i moderirala mr.sc. Rijalda šabaredžović, pravna saradnica i koordinatorica projekta JUFREX II ispred CEST FBiH. Cilj ovog seminara je da ojača kapacitete lokalnog pravosuđa o standardima slobode izražavanja kao i klevete, koji su određeni Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, te praksom Evropskog suda za ljudska prava. Edukacija je obuhvatila primjenu trodijelnog testa uz vježbe kao i primjere prakse Ustavnog suda BiH. Također su obrađene i teme ograničavanja slobode izražavanja od strane suda upravnim, krivičnim i parničnim postupcima, kao i odgovornost za klevetu. Edukatori su govorili i o vrijednosnim sudovima i činjenicama klevete te očuvanju digniteta suda. Seminar je održan on line putem Cisco webex platforme, zbog poštivanja epidemioloških mjera zaštite.

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top