Direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH dr.sc. Arben Murtezić uručio je zahvalnicu Goranu Krnaichu, rezidentnom pravnom savjetniku Programa za razvoj, pomoć i obuku u prekomorskim zemljama Ministarstva pravosuđa SAD-a (OPDAT) za dugogodišnju uspješnu saradnju i nesebičnu podršku uz želju za uspjeh u budućim poslovnim aktivnostima koje gospodin Krnaich nastavlja u Sjedinjenim Američkim Državama.

OPDAT je dugogodišnji partner Centra u organizaciji obuka nosilaca pravosudnih funkcija u BiH iz oblasti borbe protiv organiziranog i privrednog kriminala, borbe protiv korupcije u javnim nabavkama, zastupanja optužnice, etike nosilaca pravnosudnih funkcija, kao i mnogih drugih. 

Direktor Murtezić iskoristio je priliku da se zahvali i Ambasadi SAD-a u BiH i zaposlenicima koji godinama podržavaju rad Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH na unapređenju kvaliteta obuke nosilaca pravosudnih funkcija u skladu sa najvišim standardima.

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top