Prvi online kurs za pravne profesionalce o slobodi izražavanje, koji će mentorski voditi ekspertica Vijeća Evrope i sutkinja Vrhovnog suda Federacije BiH, Svjetlana Milišić Veličkovski, dostupan je online za 15 prijavljenih učesnika i učesnica, sudija i sutkinja te tužilaca i tužiteljica iz cijele Bosne i Hercegovine.

Početak implementacije ovog kursa koji je prilagođen bosanskohercegovačkom pravnom kontekstu u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća Evrope „Sloboda izražavanja i sloboda medija u Jugoistočnoj Evropi (JUFREX)“, oficijelno je najavljen 20.09.2021. prilikom online događaja na kojem su sudionici dobili potrebne informacije o tehničkim aspektima obuke online i upoznali se sa HELP programom Vijeća Evrope, u okviru kojeg se nude besplatni online kursevi za pravne profesionalce o standardima zaštite ljudskih prava.

Online kurs o slobodi izražavanja namjenjen je tome da pomogne relevantnim stručnjacima, kako bi dobili sveobuhvatan pregled Evropskih standarda koji se tiču slobode izražavanja, kao i domaće sudske prakse, kako bi uspješnije i dosljedno primjenjivali član 10. EKLJP u svom radu.

Ideja je da ovi onlione kursevi za pravne stručnjake u oblasti slobode izražavanja ostanu dio redovnog programa Centara za edukaciju sudija i tužilaca iz oba entiteta i nakon završetka projekta, i kao takvi budu na raspolaganju kao stalni resurs za dodatno usavršavanje pravnih stručnjaka koji se u svom radu susreću sa zaštitom prava na slobodu izražavanja i slobodu medija.

Ovaj događaj je organiziran pod okriljem zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019.-2022.“, u sklopu projekta „Sloboda izražavanja i sloboda medija u Jugoistočnoj Evropi (JUFREX)“, u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine.

„Tekst preuzet sa stranice Vijeća Evrope“.

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top