„Proaktivna uloga šefova odjeljenja u rukovođenju sudom“

27. i 28.09.2021. godine

Sarajevo

 

U okviru Programa početne obuke i programa stručnog usavršavanja Centra za edukaciju sudija i tužioca za 2021. godinu, dana 27. i 28.09.2021. godine, u Sarajevu je realiziran seminar na temu „Proaktivna uloga šefova odjeljenja u rukovođenju sudom“. 

 

Edukatori na seminaru su bili:

Dr.sc. Erol Mujanović – konsultant za menadžment i liderstvo; 

Gosp. Bojan Stević – predjednik Okružnog suda u Trebinju; 

Gosp. Fatima Mrdović – sudija Vrhovnog suda FBiH i 

Mr.sc. Uma Isić, magistrica žurnalističkih nauka. 

 

Ciljna grupa za ovaj seminar su bili šefovi odjeljenja u sudovima, a cilj seminara je bio razvijanje menadžerskih vještina neophodnih za efikasno upravljenje organizacijskim jedinicama.

 

Ukupno 31 učesnik je prisustvovao navedenom seminaru. 

 

Prvi dan seminara je počeo uvodnim riječima stručne saradnice Centra za edukaciju sudija i tužioca Federacije Bosne i Hercegovine, Berine-Ine Alispahić, MA iur. 

 

Prvi izlagač je bio dr.sc. Erol Mujanović koji je učesnicima predstavio temu „Karakteristike dobrog i lošeg menadžera“. 

 

Gos. Bojan Stević je prezentirao dvije teme, i to „Struktura u sudovima“ i „Upravljanje resursima“. 

 

 

 

Drugi dan seminara započeo je izlaganjima gosp. Fatime Mrdović na temu „Timski rad i komunikacija“, dok je kroz aktivno uključivanje učesnika mr.sc. Uma Isić predstavila teme kao što su „Lična efikasnost“ i „Principi i ključni problemi timskog rada“.

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top