Povodom početka Akademske godine 2021/2022 jučer je u prostorijama Pravnog fakulteta u Zenici upriličeno potpisivanje Sporazuma o saradnji između Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH i Pravnog fakulteta UNZE.

 

Sporazum je ozvaničio dugogodišnju uspješnu saradnju ove dvije ustanove i stvorio temelje za nastavak iste putem razmjene kadrovskih i edukacijskih resursa, kao i razmjene iskustva i informacija stručnog i naučnog karaktera od zajedničke koristi.

Učešće nastavnog i naučnog kadra, saradnika, a naročito studenata u aktivnostima koje organizira Centar a koja su interesantna za unapređenje obrazovnog procesa na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici bit će u fokusu obostranih zajedničkih napora.  

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top