Prvi online kurs za pravne profesionalce o zaštiti novinari i novinarki, koji će mentorski voditi ekspert Vijeća Evrope i sudija Suda Bosne i Hercegovine Amir Kapetanović, dostupan je online za 10 prijavljenih učesnika i učesnica, sudija i sutkinja te tužilaca i tužiteljica iz cijele Bosne i Hercegovine.

Početak provođenja ovog kursa koji je prilagođen bosanskohercegovačkom pravnom kontekstu u okviru zajedničkog projekta Europske unije i Vijeća Europe „Sloboda izražavanja i sloboda medija u Bosni i Hercegovini (JUFREX)“, oficijelno je najavljen danas prilikom online događaja na kojem su sudionici dobili potrebne informacije o tehničkim aspektima obuke online i upoznali se sa Programom obrazovanja Vijeća Evrope u oblasti ljudskih prava za pravnike (HELP), u okviru kojeg se nude besplatni online kursevi za pravne profesionalce o standardima zaštite ljudskih prava.

Online kurs o zaštiti i sigurnosti novinara i novinarki, ima za cilj da kroz interaktivne metode online učenja pomogne predstavnicama i predstavnicima pravosuđa, da dobiju i sveobuhvatan pregled evropskih standarda koji se tiču zaštite, kao i domaće sudske prakse, kako bi uspješnije i dosljedno primenjivali član 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima u svom radu

Ideja je da ovi online kursevi za pravne stručnjake u oblasti slobode izražavanja ostanu dio redovnog programa Centara za edukaciju sudija i tužilaca iz oba entiteta i nakon završetka projekta, i kao takvi budu na raspolaganju kao stalni resurs za dodatno usavršavanje pravnih stručnjaka koji se u svom radu susreću sa zaštitom prava na slobodu izražavanja i slobodu medija.

Ovaj događaj organiziran je pod okriljem zajedničkog programa Europske unije i Vijeća Europe „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“, u sklopu projekta "Sloboda izražavanja i sloboda medija u Bosni i Hercegovini (JUFREX)", u saradnji sa sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske i Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine.

“Tekst preuzet sa stranice Vijeća Evrope”.

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top