Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine i Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske, obilježili su danas 20 godina rada ovih institucija.

Centri za edukaciju sudija i i tužilaca iz FBiH i RS-a obilježili 20 godina rada

Događaju su prisustvovali predstavnici pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini, ali i partneri iz cijelog regiona. Ovom prilikom su predstavljeni i rezultati rada regionalne saradnje koju centri provode u saradnji sa AIRE centrom.

 

“Današnji dan je važan iz više razloga, a posebno radi jačanja regionalne saradnje čiji značaj ne treba posebno obrazlagati. Postigli smo mnogo na putu razvoja modela edukacije sudija i tužilaca, te danas možemo kazati da naše ustanove savremene trendove i standarde obuke nosilaca pravosudnih funkcija. Posebna tema danas je rodna ravnopravnost, jedna od ključnih u svakom demokratskom društvu i u tom moramo nastaviti djelovati. Zadovoljni smo što upravo AIRE Centar, podržava i moderira ove aktivnosti obzirom na ogromno iskustvo i dosadašnja izuzetno pozitivna iskustva koja svi u regionu imaju u saradnji sa ovom svjetski poznatom organizacijom“, poručio je Arben Murtezić, direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Prezentacije su održali Jean-Philippe Rageade, direktor Akademije evropskog prava - ERA, Frederique Dubost, sudija za vezu za saradnju u pravosuđu na Zapadnom Balkanu - Francuska, te predsjednici UO CEST FBiH Smajo Šabić i UO CEST RS Daniela Milovanović.

 

Prezentovana je saradnja sa AIRE centrom koja se realizira uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, kao i drugi postignuti rezultati edukacije u pravosuđu.

 

"Imamo priliku da sagledamo šta je urađeno od početka procesa reforme pravosuđa u ovoj zemlji, prepoznamo na čemu trebamo još da radimo, i razmenimo iskustva sa vodećim institucijama u Evropi i regionu. AIRE centar, kao organizacija koja je posvećena jačanju vladavine prava širom Evrope, a koja svoj poseban fokus stavlja na region Zapadnog Balkana, već dugi niz godina je partner centara za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i Republike Srpske i zbog toga nam je posebno zadovoljstvo sto smo danas ovde", dodala je direktorica Braithwaite.

 

Direktori centara za edukaciju sudija i tužilaca su podijelili informacije o postignutim rezultatima, te konkretnim učincima sistemskog pristupa kontinuiranom obrazovanju i usavršavanju nosilaca pravosudnih funkcija. Također, ovom prilikom je potpisan i memorandum o pristupanju svih pravosudnih akademija i centara za obuku sudija i tužilaca u regiji Mreži sudija/sutkinja posvećenih jačanju rodne ravnopravnosti (Mreža GCJ - Gender Champions in Judiciary Network). Na ovu inicijativu se posebno osvrnuo direktor Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske Tomislav Čavić.

 

"Radimo kontinuirano na razvoju svijesti kod nosilaca pravosudnih funkcija o potrebama edukacija i obuke. Vjerujem da smo za ovih 20 godina postigli taj cilj. Sudije i tužioci prepoznaju važnost stalnog rada, informisanja i treninga. Velika stvar je da su danas sa nama predstavnici pravosudnih akademija i institucija iz cijelog regiona, ali iz cijele Evrope, što je još jedna potvrda našeg rada. Današnjom uspostavom Mreže sudija/sutkinja posvećenih jačanju rodne ravnopravnosti osigurat ćemo kvalitetnu edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija u cilju jačanja svijesti o rodnoj ravnopravnosti i suzbijanju rodnih stereotipa i predrasuda kao uzroka diskriminacije nad ženama", poručio je Čavić.

 

Danas potpisani memorandumi o saradnji ozvaničit će saradnju institucija za edukaciju sudija i tužilaca u regionu koju koordinira AIRE centar uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Svi učesnici su pozdravili postignute rezultate centara za edukaciju izrazivši podršku dobrim praksama ovih institucija.

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top