AIRE centar je, uz podršku Vlade Ujedinjenog kraljevstva, kreirao Online obuku o rodnoj ravnopravnosti namijenjenu nosiocima pravosudnih funkcija.

 

Navedenu obuku mogu pohađati tužioci/tužiteljice, službenici/ce policije, sližbenici/ce centara za socijalni rad, studenti/ce pravnih fakulteta, predstavnici/ce medija i svi drugi zainteresirani. Obuka je dostupna na svim jezicima sa govornog područja Zapadnog Balkana.

 

Ciljevi obuke su sljedeći:

·       Unaprjeđenje rodne ravnopravnosti kroz upoznavanje učesnika/ca s osnovnim pojmovima rodne ravnopravnosti, kao što je definisanje i objašnjenje pojmova rodnih uloga, rodnih identiteta, seksualne orijentacije i razgraničenje između ovih pojmova;

·       Borba protiv rodnih predrasuda i stereotipa koje se otvoreno ispoljavaju u sudnicama širom Zapadnog Balkana, razvijanju svijesti o pitanjima rodne ravnopravnosti i ulozi pravosuđa;

·       Omogućavanje dubljeg razumijevanja koncepta rodne ravnopravnosti, razloga zbog kojih je rodna ravnopravnost važna tema, odnosno kako se ovaj princip ostvaruje u praksi i do kakvih posljedica dovodi;

·       Razgraničavanje pojmova diskriminacije, seksualnog uznemiravanja i mobinga.

 

Online obuka o rodnoj ravnopravnosti se sastoji iz tri modula:

 

Modul I u kojem je objašnjeno zašto je rodna ravnopravnost naša tema, nakon kojeg će polaznicima/ama biti omogućeno lakše:

·       Razumijevanje koncepta rodne ravnopravnosti;

·       Razumijevanje pojmova pola i roda, kao i razlike između ovih pojmova;

·       Razumijevanje pojmova rodne uloge, rodnih identiteta, seksualne orijentacije, uključujući razlike između ovih pojmova.

Modul II koji je posvećen pitanju rodnih predrasuda i stereotipa kao uzroka diskriminacije, nakon kojeg će polaznici/ce biti u mogućnosti da:

·       Razumiju pojmove stereotipa i predrasuda, te rodnih stereotipa i predrasuda;

·       Prepoznaju rodne stereotipe i predrasude kao uzroke diskriminacije;

·       Razumiju pojam i oblike diskriminacije i njihove specifičnosti s posebnim fokusom na diskriminaciju žena.

Modul III koji se bavi pitanjem nasilja prema ženama, nakon čega će polaznici/ce biti u mogućnosti da:

·       Razumiju koncept nasilja prema ženama kao rodno zasnovanog nasilja;

·       Prepoznaju različite oblike i manifestacije nasilja prema ženama;

·       Razumiju rasprostranjenost nasilja prema ženama u regionu Zapadnog Balkana.

 

Online obuka ne zahtijeva prethodnu niti dodatnu pripremu, a za pregled materijala bit će potrebno 120 minuta aktivnog rada koji može biti raspoređen prema individualnim obavezama i potrebama.

 

Također, kako bi obuka bila savladana te testovi položeni potrebno je još oko 60 minuta (zavisi od prethodnog znanja svakog polaznika).

 

Nakon svake završene obuke, Centar za edukaciju sudija i tužioca FBiH, Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca RS i AIRE centar će svakom učesniku/ci izdati certifikat koji se može koristiti za napredak u daljoj karijeri nosilaca pravosudnih funkcija.

 

Također, s obzirom da je Online obuka o rodnoj ravnopravnosti dio Porgrama početne obuke i programa stručnog usavršavanja Centra za edukaciju sudija i tužioca FBiH za 2022. godinu, ista će biti uračunata u dane obavezne edukacije (jedan dan) samo za one učesnike/ice koji uspješno završe kompletan modul.

 

 

Registracija za obuku se vrši na sajtu AIRE centra https://edu.airewb.org, a prilikom kojeg se formira profil na platformi. 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top