Dvodnevna obuka na temu „Zaštita zviždača“ je održana u Konjicu 13./14.-10.2022.godine. Obuci je prisustvovalo devet predstavnika iz sudstva i jedan predstavnik Agencije za borbu protiv korupcije iz Sarajeva, Travnika, Mostara, Živinica, Bihaća, Ljubuškog. Obuka je u organizaciji programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“ u sklopu projekta „Sloboda izražavanja i sloboda medija u Bosni i Hercegovini“ (JUFREX). Obuku su vodili domaći certificirani edukatori g-din Vedran Alidžanović, tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Tuzla i g-đa Irena Puzić Obradović, advokatica iz Doboja. Ekspertica Vijeća Evrope i docentica Fakulteta Političkih nauka u Beogradu, g-đa Jelena Surčulija Milojević je edukaciju vodila on line preko Cisco Webex platforme. Edukatori su koristili metodologiju trodijelnog testa, koristili su se i PowerPoint prezentacijama, studijama slučaja, sudskom praksom i pre/post testovima.

Teme su obrađivane i predstavljene na način da se postigne cilj ovakve obuke na način koji će promovirati član 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima, standardima relevantne prakse Evropskog suda za ljudska prava.

Obuku je otvorila i moderirala pravna savjetnica i koordinatorica projekta JUFREX, ispred Centra za edukaciju sudija i tužilaca, g-đa Rijalda Pašović.

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top