Dr. Hajrija Sijerčić-Čolić, profesor emeritus Univerzitata u Sarajevu Institut za kriminologiju pri Pravnom fakultetu Univerziteta u Ljubljani objavio je u oktobru 2021. godine naučnu monografiju pod naslovom “Pravo in umetna inteligenca: vprašanja etike, človekovih pravic in družbene škode” (Pravo i umjetna inteligencija: pitanja etike, prava čovjeka i društvene štete). Knjiga je nastala u okviru istraživačkog projekta “Človekove pravice in regulacija umetne inteligence vredne zaupanja” (Prava čovjeka i regulacija umjetne inteligencije vrijedne povjerenja) i nastoji odgovoriti na brojna i složena pitanja međusobnog odnosa tehnološkog razvoja umjetne inteligencije i pravno-etičkog okvira u kome se taj razvoj odvija, te sistematično i višestrano analizirati zaštitu prava čovjeka i demokratske procese kroz brojne aktivnosti međunarodnih organizacija i država.

 

****

 

Prevođenje Monografije zahtijevalo je vrlo predan i studiozan rad, kao i neprekidno učenje o umjetnoj inteligenciji, algoritmima, mašinskom učenju, kompjuterskim naukama, rudarenju podataka, etici, pravu, društvenoj šteti i sl. U jezičkom smislu, izazov je bio ne samo slovenački jezik bogat svojim specifičnim oblicima i pravilima, već i uvođenje novih termina u originalno izdanje Monografije, koji se nisu mogli pretočiti u jezike na ovim prostorima i zbog čega je na nekim mjestima došla do izražaja paralelna upotreba bosanskih i engleskih pojmova i termina.

 

****

 

Knjigu možete poručiti kod izdavača putem linka: https://dobraknjiga.ba/kontakt/

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top