Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine i AIRE centar danas su predstavili 17. izdanje časopisa „Pravna hronika“, koji sadrži pregled najnovije prakse evropskih i bh. sudova, ali i stručne analize novina u zakonodavstvu, te druge važne teme za rad pravosuđa. U ovom izdanju posebna pažnja posvećena je krivičnim djelima koja se planiraju i izvršavaju u digitalnom okruženju, od organizovanog kriminala i korupcije do seksualnog iskorištavanja djece, te izazovima sa kojima se pravosuđe suočava tokom korištenja digitalnih dokaza, sa prikazom standarda Evropskog suda za ljudska prava.

Direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, dr.sc. Arben Murtezić, je u 17. izdanju časopisa „Pravna hronika“ obradio temu „Borba protiv seksualnog iskorištavanja djece u digitalnom okruženju: važnost, pravni okvir i edukacija“.

Nadalje, časopis „Pravna hronika" i ovog puta donosi pregled najrelevantnije sudske prakse domaćih i evropskih sudova. Pa tako, najnovije izdanje časopisa sadrži pregled prakse Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na BiH u drugoj polovini 2022. godine, izdvajajući presude kojima je ovaj Sud, između ostalog, utvrdio postojanje diskriminacije, povredu prava na pravično suđenje, te povredu prava na poštovanje privatnog i porodičnog života.

Pored toga, ovo izdanje časopisa „Pravna hronika" donosi pregled rada Evropskog suda za ljudska prava i razvoj događaja na Sudu pravde Evropske unije u 2022. godini, kao i pregled razvoja sudske prakse u BiH u drugoj polovini 2022. godine, uključujući praksu Ustavnog suda BiH, Suda BiH, Vrhovnog suda FBiH, Vrhovnog suda RS i Apelacionog suda BD BiH.

Časopis "Pravna hronika" već devet godina u partnerstvu izdaju Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH i AIRE centar, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, u cilju podizanja svijesti o razvoju sudske prakse i ljudskim pravima, a namijenjen je sudijama/kinjama, tužiocima/teljicama, advokatima/cama i ostalim pravnim stručnjacima/kinjama širom zemlje. Časopis možete preuzeti OVDJE.

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top