U okviru programa obuke za pripravnike u pravosudnim institucijama u FBiH, dana 04.09.2023. godine, u prostorijama Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine održana je obuka na temu “Etika i integritet”.

 

Realizaciju obuke je podržala  Njemačka  fondacija za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ). Učesnike su pozdravili direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH dr.sc. Arben Murtezić, zamjenik ambasadora Ambasade Savezne Republike Njemačke u BiH g-din Bernhard Abels, te rukovodilac projektne oblasti Jugoistočne Evrope I dr. Stefan Pürner, koji su istakli značaj prisustvovanja pripravnika ovakvim seminarima za njihov dalji rad i usavršavanje.

Edukatori na navedenoj obuci su bili zamjenik glavne disciplinske tužiteljice u Uredu disciplinskog tužioca VSTV-a BiH g-din Mirza H.Omerović i bivši predsjednik Ustavnog suda Sachsen-Anhalt i Višeg pokrajinskog suda Naumburg g-din Winfried Schubert, koji su učesnicima seminara približili organizaciju pravosuđa u BiH i etičke standarde i principe kroz analizu relevantnih propisa i slučajeva iz prakse.

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top