Sarajevo, 11.10.2023.

 

U organizaciji Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i Centra za Edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske, uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, održana je „Regionalna konferencija institucija za edukaciju u pravosuđu - nezavisnost i nepristrasnost".

Cilj konferencije je stvaranje platforme za razmjenu iskustava i ideja među predstavnicima_ama Akademija/Centara za obuku sudija_inica i tužilaca_iteljica iz regije, Akademije za evropsko pravo, Evropske pravosudne trening mreže, kao i predstavnika_ca pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Konferencija također ima za cilj istražiti aktuelne teme i izazove u oblasti borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala, saradnje tužilaštava i agencija za provedbu zakona, te borbe protiv rodno zasnovanog nasilja.

„Izuzetna mi je čast što smo uspjeli organizovati jedan ovakav događaj. Odlično je kada je na jednom mjestu ovoliko direktora i predstavnika_ca institucija iz pravosuđa i institucija koja se bave edukacijom u pravosuđu. Nezavisnost i nepristrasnost su suština i temelj svega onoga čime se pravosuđe bavi. U SAD-u gotovo 50% svih edukacija za sudije i tužioce otpada upravo na etičke principe, a ovo su svakako dva najvažnija. Bilo šta što se tiče pravosuđa, tumačenja zakona, svega onoga što smatramo esnafskim, zanatskim, ništa ne vrijedi bez čvrstih temelja, čvrstog oslonca na nezavisnost i nepristrasnost u pravosuđu.“, izjavio je Arben Murtezić, direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH.

Murtezić je skrenuo pažnju i na to kako se u našoj javnosti smatra da su većina sudija_inica i tužilaca_iteljica politički podobne i namještene ličnosti, no kako to ipak nije istina i da su to uglavnom profesionalci_ke koji_e sa najvećom odgovornošću, nepristrasno obavljaju svoj posao.

„Tema nepristrasnosti i nezavisnosti pravosuđa je uvijek aktuelna, pogotovo u bosanskohercegovačkom društvu, zbog toga što je povjerenje javnosti poljuljano kada je u pitanju nezavisnost pravosuđa. Uzrok tome je najvjerovatnije neprocesuiranje krivičnih djela korupcije, odnosno visoke korupcije, zbog čega je opšti stav da je pravosuđe u raljama politike. Garancija nezavisnosti pravosuđa je prije svega integritet pravosuđa, koji se mora unaprijediti kao i procesuiranje krivičnih djela visoke korupcije i organizovanog kriminala, jer to su prioriteti da bi Bosna i Hercegovina ušla u Evropsku uniju. Na tome još treba da se radi, pošto su nezavisnost i nepristrasnost pravosuđa osnove vladavine prava u jednoj državi.“, poručio je Tomislav Čavić, direktor Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj.

Tokom dva dana konferencije, biće otvoreno niz tema i pitanja koja se bave problematikom uspostavljanja nezavisnosti i nepristrasnosti u pravosudnim institucijama. Konferencija će omogućiti učesnicima_ama da prodube svoje razumijevanje i razmijene najbolje prakse u ovoj ključnoj oblasti pravosuđa.

„Današnja konferencija je zaista vrlo značajan događaj i teme poput nezavinosti, integriteta i nepristrasnosti pravosuđa su ključne. Impresioniran sam učesnicima_ama same konferencije kao i panelistima_tkinjama. Ova tema nije specifična samo za regiju, ovo je tema o kojoj se na redovnom nivou razgovara u svim zemljama članicama EU, tako da mi je jako dobar znak da se o ovoj temi razgovara i u regiji. Svjestan sam činjenice da situacija u BiH nekada nosi više izazova nego u drugim zemljama. Moja institucija je ponudila svoju podršku u smislu obuke i prenošenja znanja, da bi se mogli nositi sa takvim izazovima. Nadam da će se Bosna i Hercegovina ubrzo pridružiti našoj akademiji.“, izjavio je Jean-Philippe Rageade, direktor Akademije evropskog prava.

Akademija evropskog prava je osnovana prije 30 godina na inicijativu Evropskog parlamenta. Neprofitna je javna organizacija, sponzorirana od svih zemalja članica Evropske unije. Misija Akademije je promocija dobrog razumijevanja i dobrih praksi evropskih zakona, kako među zemljama članicama EU, tako i u zemljama koje su kandidatkinje za članstvo.

„Nezavisnost i nepristrasnost pravosuđa su kamen temeljac na kojem se gradi efikasno pravosuđe. Institucije koje se bave obukom sudaca_inica i tužioca_iteljica su ključne da bi pomogle u tom naporu. Naša mreža okuplja sve institucije koje se bave obukom sudaca_inica i tužioca_iteljica u Evropskoj uniji, ali okupljamo i članove van EU. Pošto je ovo stalni izazov svima nama u Evropi, mi se s tim izazovom moramo nositi zajedno, tako što dijelimo znanje, organizujemo obuke i na taj način omogućavamo nezavisnost i nepristranost, odnosno podržavamo vladavinu zakona.“, poručila je Ingrid Derveaux, Generalna Sekretarka Evropske pravosudne mreže.

 

Konferencija će doprinijeti jačanju pravosudnih institucija u regiji i Bosni i Hercegovini, te će promovisati vrijednosti nezavisnosti i nepristrasnosti kao temelja pravde i vladavine zakona.

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top