XVII  SAVJETOVANJE IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA

 

„Aktuelna pitanja iz oblasti građanskog prava u Bosni i Hercegovini, teorija-praksa“

 

Hotel „TERMAG“ 25 – 28. oktobra 2023. godine

                                                  

 

 

OKVIRNI PROGRAM  RADA

 

SRIJEDA, 25. oktobar 2023. godine

 

 

17:00  Dolazak i smještaj učesnika 

 

18 :00 Registracija

 

 

 

ČETVRTAK, 26. oktobar 2023. godine

 

 

08:00 – 09:30 REGISTRACIJA UČESNIKA

 

10:30 – 10:45 OTVARANJE SAVJETOVANJA

 

UVODNO OBRAĆANJE:

 

Velimir Ninković

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA  UDRUŽENJA SUDIJA REPUBLIKE SRPSKE

 

Halil Lagumđžija

PREDSJEDNIK VISOKOG  SUDSKOG I TUŽILAČKOG SAVJETA

BOSNE I HERCEGOVINE

 

Miloš Bukejlović

MINISTAR PRAVDE REPUBLIKE SRPSKE

 

Tomislav Čavić

CENTAR ZA EDUKACIJU SUDIJA I JAVNIH TUŽILACA REPUBLIKE SRPSKE

 

Arben Murtezić

CENTAR ZA EDUKACIJU SUDIJA I TUŽILACA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

                     

ČETVRTAK, 26.10.2023. godine

KATEDRA IZ GRAĐANSKO PRAVNE OBLASTI

Prijepodnevna sesija

 

 

10:45-11:00 Jadranka Stanišić, sudija Vrhovnog suda Republike Srpske

„PRODAJA POD USLOVOM BOLJEG KUPCA(ADDICTIO IN DIEM)“

 

11:00-11:15 Prof. dr Slobodan Stanišić, advokat i redovni profesor Fakulteta pravnih  nauka Univerziteta „Apeiron“ Banja Luka

„OBEZBJEĐENJE NAKNADE ŠTETE U OBLIKU NOVČANE RENTE I ISPLATA UKUPNE SVOTE“

 

11:15-11:30 Melika Bašić, magistar prava i Neven Akšamija, magistar prava

„NAKNADA ŠTETE KOJU DRŽAVNI SLUŽBENICI I ZAPOSLENICI POČINE U OBAVLJANJU SLUŽBENIH DUŽNOSTI“

 

 

11:30– 12:00 Pauza (dostava pitanja za diskusiju)

 

12:00-12:15 Prof. dr. sc. Viktorija Haubrich, , Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru i

                    Dr. sc. Mirjana Kevo, sutkinja Općinskog suda u Mostaru

„MODERNIZACIJA  DOSTAVLJANJA U PARNIČNOM POSTUPKU“

 

12:15-12:30 Mr. sci. Adnan Baručija, Sudija Kantonalnog suda u Zenici

„DVIJE DECENIJE OD DONOŠENJA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU – DA LI JE VRIJEME ZA DONOŠENJE NOVOG ZAKONA“

 

12:30-12:45 Doc. dr  Ratomir Antonović, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd

„PRAVNE DILEME U VEZI SA SUROGAT MATERINSTVOM U NACRTU NOVOG GRAĐANSKOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRBIJE“

 

12:45-13:00 Adis Abdić, sudija Općinskog suda u Bosanskoj Krupi

„BRAČNA STEČEVINA I PRIMJENA NAČELA POVJERENJA U ZEMLJIŠNE KNJIGE“

 

 

13:30 – 15:30 RUČAK

 

 

ČETVRTAK, 26.10.2023. GODINE

POSLIJEPODNEVNA SESIJA:

15:30 – 17:00

 

KATEDRA IZ  GRAĐANSKO PRAVNE OBLASTI

TEMA:

„NOVINE U PORODIČNOM ZAKONODAVSTVU REPUBLIKE SRPSKE  I PRIMJENA NOVOG PORODIČNOG ZAKONA“

 

 

Božana Vulić, sudija Vrhovnog suda Republike Srpske

 

Prof. dr Darko Radić, redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Banjaluci

 

 

ČETVRTAK, 26. oktobar 2023. godine

15:30 – 17:00

POSLIJEPODNEVNA SESIJA:

KATEDRA IZ  PRIVREDNE OBLASTI

 

Bogdan Gajić, sudija Višeg privrednog suda Banjaluka

 

Jasminka Obućina, predsjednica privrednog Apelacionog suda Beograd

 

Dr Milica J. Čizmović, advokat iz Banjaluke

„PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE U ERI VJEŠTAČKE INTELIGENCIJE“

 

Jasmir Muratović, advokat iz Sarajeva

„KONTROLA VALJANOSTI MJENICE OD STRANE BANKE KAO FINANSIJSKE INSTITUCIJE PRIJE ISPLATE“

 

Dr. sc Dejan Davidović

„ZAJEDNIČKO DJELOVANJE U POSTUPKU PREUZIMANJA DIONIČKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BIH“

 

 

19:00 – 21:00 VEČERA

 

 

PETAK,  27. oktobar 2023. godine

PRIJEPODNEVNA SESIJA:

KATEDRA IZ GRAĐANKO PRAVNE OBLASTI

 

09:15-09:30 Nives Ćetojević, sudija Osnovnog suda Banjaluka

„NEPOKRETNOST KAO PREDMET IZVRŠENJA“

 

09:30-09:45 dr.sc Anđela Ljubić, sudija Općinskog suda u Čitluku

„HARMONIZACIJA ZEMLJIŠNE KNJIGE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE“

 

         09:45 – 10:00 Đorđe Dimitrijević, advokat iz Banjaluke

„PARALELNI DUG U PRAVU BOSNE I HERCEGOVINE“

        

KATEDRA IZ MEĐUNARODNE PRAVNE POMOĆI U GRAĐANSKIM STVARIMA

10:00 – 11:00

Prof. dr. Meliha Povlakić, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

“MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ U GRAĐANSKIM STVARIMA-STANJE I PERSPEKTIVE”

 

 

11:00– 12:00 Pauza (dostava pitanja za diskusiju)

 

 

PETAK,  27. oktobar 2023. godine

KATEDRA IZ GRAĐANKO PRAVNE OBLASTI

12:00 – 13:30

DISKRIMINACIJA U PRAVOSUDNOJ PRAKSI:

IZAZOVI UTVRĐIVANJA DISKRIMINACIJE I PRIMJENE POSEBNIH PROCESNIH PRAVILA

Uz podršku projekta  „EU za ljudska prava i suzbijanje diskriminacije“

 

Adnan Kadribašić, viši stručnjak za ljudska prava

Prof.dr. Midhat Izmirlija, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Dragoslav Erdelić, sudija Okružnog suda u Bijeljini

 

 

PETAK,  27. oktobar 2023. godine

12:00 – 13:30

PRIJEPODNEVNA SESIJA:

KATEDRA IZ  PRIVREDNE OBLASTI

 

AKTUELNA PITANJA STEČAJNOG I LIKVIDACIONOG POSTUPKA

 

Nedeljko Milijević, sudija Okružnog privrednog suda Banjaluka

„ Stranke u stečajnom postupku“

 

Hakija Zajmović, sudija Općinskog suda Sarajevo

 

13:30 – 15:30 RUČAK

 

PETAK,  27. oktobar 2023. godine

15:30 – 17:00

POSLIJEPODNEVNE SESIJA:

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA

 

Jadranka Stanišić, sudija Vrhovnog suda Republike Srpske

Sudska praksa Vrhovnog suda

 

Fatima Mrdović, sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

Portal sudske prakse

 

 

PETAK,  27. oktobar 2023. godine

15:30 – 17:00

POSLIJEPODNEVNE SESIJA:

KATEDRA IZ  UPRAVNE OBLASTI

 

Strahinja Ćurković, sudija Vrhovnog suda Republike Srpske

„IZLAGANJE NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I UTVRĐIVANJE PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA“

 

Dragoslav Erdelić, mr sudija Okružnog suda u Bijeljini, moderator sesije

 

Rade Hadži Stević, dipl. pravnik

„ZASTARJELOST PRAVA NA NAPLATU UTVRĐENIH PORESKIH OBAVEZA“

 

 

19:00 VEČERA

 

 

 

 

21:00 Svečani program uz muziku uživo u Hotelu „Vučko“

 

 

 

 

SUBOTA, 28. oktobar 2023. godine

 

10:00-11:00

 

 

PLENARNA SJEDNICA:

„USVAJANJE ZAKLJUČAKA SAVJETOVANJA“

 

 

                                                    ZATVARANJE SAVJETOVANJA

 

POVRATAK KUĆI

 

 

 

 

NAPOMENA:

Moguća je izmjena ovog programa, tj. drugačiji redoslijed izlaganja ukoliko se o tome dogovore predavači i učesnici savjetovanja.

 

 

 

 

 

S poštovanjem, 

 

 

 

                                                                                   

                                                                                  Predsjednik Upravnog odbora

                                                                               Udruženja sudija Republike Srpske

                                                                                             Velimir Ninković

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top