AIRE Centar objavio je drugo izdanje publikacije "Pravo ličnosti na slobodu i sigurnost - praksa Evropskog suda za ljudska prava". Ovo sveobuhvatno izdanje pruža detaljan uvid u praksu Evropskog suda za ljudska prava vezanu za član 5. Evropske konvencije o ljudskim pravima, sa posebnim naglaskom na pitanja slobode i sigurnosti pojedinca.Publikacija detaljno razmatra različite kontekste lišenja slobode, uključujući pravni okvir koji se odnosi na migrante i tražioce azila, medicinske slučajeve, te lisenje slobode u krivičnim postupcima. Osim toga, vodič se osvrće na pandemiju COVID-19 i njen uticaj na praksu suda po pitanju člana 5.

Ovaj vodič je ključan resurs za sudije, tužioce, i druge pravne stručnjake na Zapadnom Balkanu, nudeći praktične primjere i analize kako bi se unaprijedila primjena međunarodnih standarda u lokalnim pravosudnim sistemima. Njegov cilj je da proširi znanje i kapacitete pravosudnih vlasti, osiguravajući tako dosljednu i efikasnu zaštitu ljudskih prava u skladu sa međunardnim standardima.

 

 

Navedenu publikaciju možete preuzeti OVDJE

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top