Sudije i tužioci postali edukatori za oblast korupcije

Jedanaest sudija i tužilaca iz partnerskih sudova i tužilaštava USAID-ovog projekta Pravosuđe protiv korupcije u BiH (Projekt) su 2. februara 2024. godine u Sarajevu završili obuku za edukatore Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj za oblast korupcije, privrednog i organizovanog kriminala.


Sudije i tužioci su, kroz učešće na ovoj posebnoj obuci, imali priliku da na praktičan način predstave znanje i vještine  stečene u okviru specijalističkih programa Projekta tokom  prethodnih godina.  Posebnu podršku realizaciji ove obuke su pružili Ljiljana Filipović, sutkinja Vrhovnog suda FBiH i Veljko Ikanović, sudija Vrhovnog suda RS.

Pravosuđe protiv korupcije BiH, aktivnost je Misije USAID u BiH koja je uspostavljena u septembru 2019. godine, s ciljem podrške partnerskim sudovima i tužilaštvima za jačanje kapaciteta za borbu protiv korupcije. U proteklom periodu, Projekt je dizajnirao i proveo višegodišnje programe specijalističkih  obuka za sudije i tužioce.

Planirano je da ove specijalističke obuke za sudije i tužioce za oblast korupcije u budućnosti nastave implementirati CEST FBiH i CEST RS.

Projekt sa svojim aktivnostima, koji pored jačanja kapaciteta partnerskih institucija za borbu protiv korupcije, provodi i aktivnosti usmjerene ka unapređenju integriteta u pravosuđu i jačanja transparentnosti, završava u septembru ove godine.

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top