Centar za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH, održao je 15. i 16. 10. 2015. godine radionicu na temu: Aktuelna pitanja iz oblasti autorskog prava i njegovog kolektivnog ostvarivanja“. 
Radionica je nastavak programske edukacije iz domena građanskopravnih instituta Prava intelektualnog vlasništva, koju CEST FBiH nekoliko godina intenzivno provodi.
Radionica je bila namijenjena široj pravosudnoj javnosti, radi boljeg upoznavanja s institutima autorskog i srodnih prava, te kolektivnog ostvarivanja autorskog prava, uz obradu najaktuelnijih pitanja iz navedenih oblasti.

Prvi dan radionice je bio posvećen autorskom pravu, a drugi dan njegovom kolektivnom ostvarivanju. 
Oba dana su kao edukatorice bile prisutne dvije vodeće stručnjakinje u BiH iz domena Prava intelektualnog vlasništva: gospođa Doc. dr. Iza Razija Mešević-Kordić, docentica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i gospođa Zvjezdana Antonović, sutkinja Suda BiH.
Učesnici radionice (njih ukupno 18) imali su priliku sudjelovati u diskusiji, postavljati pitanja stručnim predavačicama, te su posebno kroz studije slučajeva koje su edukatorice pripremile, iznesena različita mišljenja i viđenja učesnika o sudskoj zaštiti autorskih prava u BiH.
Gospođa Antonović je oba dana sačinila uvod prikazavši teorijski pojam, nastanak, istorijski razvoj i aktuelno normativno stanje autorskog prava i njegovog kolektivnog ostvarivanja u BiH.


Gospođa Mešević-Kordić je za radionicu pripremila izlaganja na dvije aktuelne teme: „autorska djela siročadi“ (radi se o institutu, koji u našem zakonodavstvu nije izričito uređen, no Zakon o autorskim i srodnim pravima sadrži odredbe, koje se mogu primijeniti na situaciji kada za jedno djelo nisu istekli rokovi zaštite, ali za njegovo iskorištavanje nije moguće dobiti dozvolu autora ili nosioca prava jer se ili ne zna ko su, ili se do njih ne može doći. U kontekstu digitalizacije arhivske građe i čuvanja kulturnog naslijeđa ovo je veoma bitno i osjetljivo pitanje, koje može dovesti do sporova. Ova tematika je posebno uređena 2012 Direktivom EU o dozvoljenim načinima korištenja djela siročadi) i aktuelnosti u kolektivnom ostvarivanju autorskih prava, koje se posebno odnose na presudu Ustavnog suda BiH iz jula ove godine, te odluku Konkurencijskog vijeća iz 2013. godine. Takođe se kratko osvrnula i na direktivu EZU za oblast kolektivnog ostvarivanja, koja je usvojena 2014. 
Učesnici su smatrali radionicu iznimno kvalitetno organizovanom i korisnom za stručno znanje koje će im trebati u obavljanju njihovog posla. Prosječna ocjena radionice, dobijena nakon analize evaluacijskih upitnika koje su učesnici anonimno popunili, iznosi 4,90 (u rasponu ocjena 1 do 5).

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top