Na osnovu Programa početne obuke i programa stručnog usavršavanja sudija i tužilaca za 2015. godinu Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, 26. i 27. oktobra/listopada 2015. godine u Sarajevu, održan je seminar pod nazivom: „Upravljanje sudskim postupkom i organizacija i upravljanje ročištima “
Navedeni seminar realiziran je u saradnji Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem Bosne i Hercegovine u okviru Projekta IPA 2012 - „Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog komunikacijskog i informacijskog sistema“ kojeg finansira Evropska unija, koji provodi aktivnosti koje se odnose na unapređenje uloge sudije u upravljanju sudskim postupkom.

Svrha seminara jeste unapređenje uloge sudije u upravljanju sudskim postupkom i vremenom koje mu stoji na raspolaganju kako bi se dužina trajanja postupka, odnosno rješavanje predmeta sveli na razuman rok, te time povećala efikasnost pravosuđa. Također predstavljeni su osnovni principi upravljanja vremenom, metode i instrumenti za efikasno upravljanje sudskim postupkom i dileme u primjeni odredbi u odgađanju i odlaganju ročišta kao efektivna komunikacija i korištenje tehnologije.

Seminar su realizirali edukatori g-đa Dijana Nović Mazalić, sudija Osnovnog suda u Prijedoru, mr.sci Ljiljan Veselinović, viši asistent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i mr.sci Denis Berberović, viši asistent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. 
Seminaru je prisustvovalo 22 učesnika, 15 sudija i 4 stručna saradnika, i to sudija Suda Bosne i Hercegovine, Kantonalnog suda Novi Travnik;  Općinskih sudova Tuzla, Goražde, Sarajevo, Ljubuški i Visoko;  kao i gosti Projekta sudije iz Holandije i Norveške.

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top