Dana 09. i 10. novembra/studeni 2015. godine u sali/sudnici JU CEST FBiH održan je seminar „Međunarodni ugovori o prodaji“ 
Seminar je organizovan u nastavku saradnje JU CEST FBiH sa Njemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ fondacija).
Predavači na seminaru su bili: gospođa Doc. dr. Jasmina Alihodžić, docentica Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli; gospođa Mr. Mihaela Jovanović, sudija Općinskog suda u Živinicama; gospodin Prof. dr. Zlatan Meškić, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici i gospodin Doc. dr. Slavko Đorđević, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.

Cilj seminara je bilo upoznavanje pravosudne zajednice s novim trendovima u evoluciji sklapanja ugovora o prodaji s elementom inostranosti, zbog mogućnosti pojavljivanja novih sporova u praksi.
Teme seminara, između ostalog, obuhvatile su: „Pravila o nadležnosti, priznanju i izvršenju stranih sudskih odluka, te izbor mjerodavnog prava u oblasti međunarodnih ugovora o prodaji“ (izlagač: gospođa Alihodžić); „Praktični aspekti ugovora o prodaji u domaćem pravu i međunarodnoj prodaji robe“ (izlagač: gospođa Jovanović), „Osnovni koncepti Bečke konvencije o prodaji robe“ (izlagač: gospodin Meškić) i „Tumačenje i primjena Bečke konvencije o međunarodnoj prodaji robe u domaćoj sudskoj i arbitražnoj praksi“ (izlagač: gospodin Đorđević).

Sudije Kantonalnog suda Zenica, Kantonalnog suda Novi Travnik, Općinskog suda Sarajevo i Općinskog suda Bihać, te stručni savjetnici/saradnici (Suda Bosne i Hercegovine, Kantonalnog suda Sarajevo i Općinskog suda Sarajevo) koji su uspješno u CEST-u okončali početnu obuku, su bili učesnici ovog seminara. Ukupno je bilo prisutno 26 učesnika.
Analiza evaluacijskih upitnika je pokazala da je seminar ocijenjen prosječnom ocjenom 4,87. Sva četiri edukatora su od učesnika dobili veoma visoke ocjene. 

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top