Na osnovu Programa početne obuke i programa stručnog usavršavanja sudija i tužilaca za 2015. godinu Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, dana 16. novembra/studenog 2015. godine u Sarajevu, održan je seminar pod nazivom: „Postupak u slučaju neuračunljivosti“.
Seminar su realizirali edukatori g-đa Vildana Helić, sudija Kantonalnog suda u Tuzli i g-đa Fetija Pašić, sudija u penziji Kantonalnog suda u Tuzli i prof.dr.sci.med Alija Sutović, šef Odjeljenja kliničke psihijatrije Klinike za psihijatriju UKC Tuzla .

Cilj seminara bio je  detaljnije prikazati  institut neuračunljivosti i predstaviti krivičnopravni položaj osoba sa mentalnim smetnjama u krivičnom postupku i postupku izvršenja krivičnih sankcija. Tako su na ovom seminaru obrađene teme: Primjena instituta neuračunljivosti iz člana 410. ZKP F BiH, primjena zakona i izricanje i izvršenje mjera sigurnosti obaveznog psihijatrijskog liječenja; Psihološki profil učinilaca krivičnih djela; Položaj duševno oboljelih osoba i ovisnika- izvršilaca krivičnih djela u krivičnom postupku- iskustva iz  sudske prakse.

Tokom seminara i diskusije učesnika istaknuto je da je nužno pokrenuti izmjene Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama i izmjene Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine u pogledu člana 410. ZKP F BiH, posebno odredbe o prisilnom smještaju i smještaju osoba kojima ne treba prisilni smještaj u zdravstvenu ustanovu iako su učinile djelo u stanju neuračunljivosti.
Seminaru je prisustvovao 21 učesnik, tužioci Kantonalnih tužilaštava Sarajevo, Zenica i Travnik i sudije Kantonalnog suda Sarajevo; Općinskih sudova: Sarajevo, Goražde, Tešanj, Gradačac, Kiseljak, Livno, Zenica i  Bugojno. 

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top