Dvodnevni seminar „Seksualno nasilje u ratu“ održana je 17. i 18. novembra/studenog u sali Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, u Sarajevu. Seminar su organizovali CEST FBiH i Projekat: „Sveobuhvatno jačanje kapaciteta za efikasno procesuiranje ratnih zločina u BiH“, kojeg provodi OSCE Misija u BiH.

Glavni cilj seminara je bilo unaprijeđivanje znanja i vještina neophodnih za istraživanje i procesuiranje ratnih zločina, kao i razmatranje trenutnog stanja i prakse u rješavanju predmeta ratnih zločina u sudovima. Seminar je, između ostalog, organizovan i u skladu sa zahtjevima Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina.
Tokom seminara predstavljena je praksa nadležnih sudova i tužilaštava u radu na predmetima seksualnog nasilja u ratu sa posebnim naglaskom na definisanje ratnog zločina silovanja prema zakonima BiH i međunarodnom pravu, te primjeni mjera zaštite i podrške svjedoka.

Seminar je, pored pravnog, sadržavao i psihosocijalni pristup temi. Učesnicima je prikazana i baza podataka sudske prakse na web site-u: www.genderjurisprudence.org. Seminar je, pored teorijskog dijela, sadržavao i slijedeće vježbe: „Definisanje zločina prema zakonima BiH i međunarodnom pravu“, „Psihosocijalni-pamćenje“, „Primjena specijalnih pravila“ i „Provođenje istrage kad je traumatizacija identifikovana“.  
Uvodnim obraćanjima seminar su otvorili g. Radoslav Marjanović, pomoćnik direktora, ispred CEST-a FBiH i g. Semir Horozović, ispred OSCE Misije u BiH.
Edukatori na ovom seminaru su bili: gđa Minka Kreho, sudija Suda Bosne i Hercegovine,  gđa Džemila Begović, tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine, gđa Božidarka Dodik, sudija Vrhovnog suda FBiH i g-din Jasmin Mesić, tužilac Tužilaštva USK, iskusni stručnjaci u procesuiranju i presuđivanju predmeta ratnih zločina; gđa Chante Lasco, sa Pravnog fakulteta u Washingtonu Američkog Univerziteta, te gđa Tanja Tankosić (Sud BiH) i gđa Mirela Mujagić (Kantonalni sud Bihać), stručne saradnice za podršku svjedocima.
Učesnici seminara su bili: sudije, tužioci, stručni savjetnici/saradnici koji rade na predmetima ratnih zločina, iz: Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Suda Bosne i Hercegovine, Federalnog tužilaštva FBiH, Kantonalnog tužilaštva ZDK, Kantonalnog tužilaštva USK, Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, Kantonalnog tužilaštva Tuzla, Kantonalnog tužilaštva HNK Mostar, Kantonalnog suda Tuzla, Kantonalnog suda Livno, Kantonalnog suda Sarajevo, Kantonalnog suda Bihać, Tužilaštva Brčko distrikta BiH i Osnovnog suda Brčko distrikta BiH. Ukupno je bilo prisutno 30 učesnika.
Ovo je bio posljednji seminar ove godine koji je CEST FBiH realizovao sa OSCE Misijom BiH. Pored saradnje u domenu ratnih zločina, saradnja je ostvarena i u domenu: antidiskriminacionog prava, novina u građanskom procesnom pravu, krivičnih djela počinjenih iz mržnje i trgovine ljudima.

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top