Seminar „Pravosuđe i javnosti“ držan je 19. novembra/studenog u sali Centra za edukaciju sudija i tužilaca F BiH, u Sarajevu. Seminar su organizovali CEST FBiH i njemačka fondacija IRZ, koja je finansijski podržala ovaj skup.

Odnos pravosuđa i javnosti je specifične prirode. Odmah na početku ovog seminara je naziv usmjeren na javnosti, a ne u javnost (jednina) kako je prvobitno bio nazvan, jer postoji više javnosti. Cilj ovog seminara je bio upoznati predstavnike sudske vlasti koje u svom radu komuniciraju sa javnostima, sa posebnostima komunikacije pravosudnih institucija sa općim, stručnim i naučnim javnostima.
Tokom seminara predstavljena je praksa i najaktuelniji slučajevi, pa je razvijena diskusija i rasprava tokom cijelog dana.

Edukatori na ovom seminaru su bili: Zekerijah Smajić, direktor SENS Multimedijalne agencije i Mr Boris Grubešić, glasnogovornik Tužilaštva BiH.
Učesnici seminara su bili: predsjednici sudova i sudije, stručni saradnici, glasnogovornici, šefovi pisarnica i šefovi kabineta, te druge osobe u sudovima zadužene za odnose sa javnostima.

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top