Na osnovu Programa početne obuke i programa stručnog usavršavanja sudija i tužilaca za 2015. godinu Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, dana 20. novembra/studenog 2015. godine u Sarajevu, održan je seminar pod nazivom: „Ekološki kriminal“.
 
Seminar su realizirali edukatori prof.dr Borislav Petrović, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i doc.dr Amila Ferhatović, docent Pravnog fakulteta Univerziteta .
Cilj seminara bio je prikazati i unaprijediti standarde u krivičnom postupku u pogledu ekološkog kriminala kroz konkretna krivična djela. Tako su na ovom seminaru obrađene teme: Krivična djela iz oblasti ekološkog kriminala; Organizirani ekološki kriminal; Procesuiranje i sancioniranje ekološkog kriminala.
 
Tokom seminara i diskusije učesnika istaknuto je da ova tema treba imati veći značaj u budućim edukacijama sudija i tužilaca.
Seminaru je prisustvovalo 16 učesnika, tužioci Kantonalnih tužilaštava Sarajevo, Široki Brijeg i Tuzla i sudije Kantonalnog suda Sarajevo; Općinskih sudova: Sarajevo, Jajce i Zenica.
 
 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top