Centar za edukaciju sudija i tužilaca FBiH je, 11. 03. 2016. godine, u Sarajevu, u okviru implementacije Programa stručnog usavršavanja za 2016. godinu, organizovao instruktivni seminar na temu: „Sigurnost pravosuđa u Bosni i Hercegovini“.
Ova tema je dosta marginalizovana, kako u normativnom, tako i u praktičnom pogledu. Bila je zapostavljena i u okviru programa stručnog usavršavanja CEST-a FBiH u ranijim školskim godinama. Ovaj seminar je CEST FBiH prvi put organizovao u februaru prošle godine, na inicijativu VSTV-a BiH.

Cilj ovog seminara je bilo ukazivanje na aktuelne probleme u oblasti pravne sigurnosti i zaštite pravosuđa u Bosni i Hercegovini. U fokusu seminara je bila sigurnost sudija, tužilaca, svjedoka, ali i drugih subjekata sudskih postupaka u BiH. Takođe se na seminaru govorilo i o sigurnosti obitelji nosilaca pravosudnih funkcija, njihove imovine i zgrada pravosudnih institucija u BiH.
Edukatori su bili: gosp. Alma Džaferović, tužilac Kantonalnog tužilaštva u Tuzli i član VSTV-a BiH, te predsjedavajuća Radne grupe za sigurnost pravosudnih institucija i nosilaca pravosudnih funkcija; gosp. Vildana Helić, sudija Kantonalnog suda u Tuzli, gosp. Dženad Grošo, pomoćnik Glavnog zapovjednika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine za operacije i sigurnost i gosp. Milijan Tunjić, zapovjednik Odjeljenja sudske policije sudova Tuzlanskog kantona.
Na seminaru su obrađene teme: „Značaj sigurnosti nositelja pravosudnih funkcija (sudija i tužitelja)“ (izlagač: gosp. Džaferović) , „Sigurnost i zaštita nositelja pravosudnih funkcija (sudija i tužitelja)“ (izlagač: gosp. Tunjić), „Sigurnost i zaštita svjedoka koji nisu u programu zaštite“ (izlagač: gosp. Grošo) i „Krivično-pravna zaštita sudija, tužitelja i svjedoka“ (izlagač: gosp. Helić). Na seminaru je prikazan i video-zapis „Sigurnost počinje od vas“.
Seminaru je prisustvovalo 26 učesnika, sudija, tužilaca i tužilačkih/sudijskih stručnih saradnika koji su uspješno okončali početnu obuku.

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top