Prikaz # 
 • Telefon: + 387 33 562 550

  Arben Murtezić
  Direktor CEST F BiH

 • Telefon: + 387 33 562 564

  Almir Tabaković
  Stručni savjetnik

 • Telefon: + 387 33 562 556

  Davor Trlin
  Stručni savjetnik

 • Telefon: + 387 33 562 550

  Samra Alispahić
  Viši samostalni referent - administrativno tehnički sekretar

 • Telefon: +387 33 562 551

  Besim Javorić
  Vozač - operater

 • Telefon: +387 33 562 566

  Mato Karaga
  Šef odsjeka za finansijske, pravne i opće poslove

 • Telefon: + 387 33 562 559

  Tanja Hadžiavdić
  Viši stručni saradnik za pravne poslove

 • Telefon: + 387 33 562 565

  Tanja Bjeljac
  Viši samostalni referent za finansijske poslove

 • Telefon: + 387 33 562 558

  Ramiz Šahić
  Viši samostalni referent za baze podataka i arhivu

 • Telefon: + 387 33 562 551

  Amir Telarević
  Viši samostalni administrativni referent

 • Telefon: + 387 33 562 571

  Dijana Haurdić
  Spremačica

 • Telefon: +387 33 562 568

  Damir Ličina
  Viši referent za informaciono dokumentacione poslove

 • Telefon: + 387 33 562 561

  Ajla Bašić
  Stručni saradnik

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top